Snooker dùng bi loại nào?
Cách chơi bida rất đa dạng và bàn bida cao cấp, bi bida cũng khác nhau tùy vào cách chơi. Snooker cũng là một phân nhánh của môn bida. Vậy Snooker dùng bi loại nào?

Đối với bida snooker, đường kính chuẩn của bi là 52,5 mm. Tại Mỹ, đường kính bi thường sử dụng thi đấu là 54,0 mm.

Không có quy định về trọng lượng tiêu chuẩn đối với bida snooker nhưng toàn bộ các bi trên bàn phải có cùng khối lượng và sai số không quá 3 gram.

Như vậy về kích thước và trọng lượng thì bi của bộ môn bida snooker thường nhỏ hơn so với bida lỗ và bida phăng. Tại các giải thi đấu chuyên nghiệp, các loại bi sử dụng phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn. Điều này bảo đảm tính công bằng và chất lượng của giải đấu.


Xem thêm:
Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *